Menu

Visdomständer – inte alltid så visa

Även om visdomständerna inte har fått sitt namn för att de själva ska föreställa visa, utan sannolikt för att de uppträder i en ålder då människan förhoppningsvis har ansamlat lite visdom, kan namnet ibland kännas ironiskt, eftersom visdomständer ofta orsakar problem. Visdomständer börjar vanligtvis växa fram i åldern 18-26 år, förutsatt att man inte saknar anlag för visdomständer. Visdomständerna är egentligen inte av sämre kvalitet än någon av de andra tänderna, vilket är en vanlig missuppfattning. De problem som uppstår med visdomständerna har istället ofta andra anledningar.

Det är till exempel vanligt att visdomständerna angrips av karies och att det därför bildas hål i visdomständerna. Detta beror sannolikt helt enkelt på att det är svårare att komma åt och göra rent långt bak i munnen där visdomständerna sitter. En annan anledning till att det kan vara svårt att rengöra visdomständerna är att de ofta delvis täcks av ett lager tandkött, som kallas operculum. Operculum kan dessutom skadas om man försöker rengöra visdomständerna för hårt.800px-weisheitszahne-1

En annan vanlig anledning till att visdomständerna orsakar problem är att det inte finns tillräckligt med plats för dem i käken, vilket gör att de trycker mot de andra tänderna eller att de bara växer fram halvvägs. Visdomständer kan också växa fram i en sned vinkel mot de andra tänderna, i extrema fall i 90 grader. I samtliga liknande fall är lösningen oftast att en tandläkare får dra ut den problematiska visdomstanden. Tydliga symptom på att man har ett problem med en visdomstand som måste åtgärdas är att får ont runt tanden, att området eller kinden vid tanden blir svullen, att man får svårt att gapa och att man får feber.

Även om tandläkarvård i Sverige är subventionerad, kan många besök till tandläkaren under en relativt kort period snabbt bygga upp tandläkarräkningar på stora summor pengar. Det är därför alltid bra att ha en buffert ifall till exempel visdomständerna skulle börja orsaka problem. Om du behöver hjälp med att ordna din ekonomi så att du kan starta ett sparande kan du kontakta Zensum, som är en privat lånerådgivare. Zensum kan bland annat hjälpa till med att omförhandla dina lån till bättre villkor. De pengar som tidigare gick till att betala räntor kan då till exempel läggas på en buffert för akuta tandläkarbesök istället.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *