Menu

Bettfel och tandreglering

Bettfel och tandreglering

Tandreglering innebär att tänderna rättas till med hjälp av en tandställning, till exempel när de vuxit för tätt, blivit sneda eller om de övre och undre tänderna inte möts på rätt sätt när man biter ihop. Det är ofta barn som är i behov av tandreglering, men tänderna kan flytta på sig när som helst i livet, och därför är felvuxna tänder och bettfel vanligt även bland vuxna. En del fall av bettfel måste rättas till för att käkarna ska kunna fungera som vanligt, men många ingrepp utförs även av estetiska skäl. De flesta behandlingar kräver en tandläkare som är specialist på tandreglering.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Problem som kan åtgärdas med tandreglering

Det finns i huvudsak två typer av problem som kan åtgärdas med tandreglering. För det första kan det hända att tänderna inte bildar en jämn rad i munnen. Det kan till exempel vara enskilda tänder som står ut eller är sneda, och det kan ofta helt enkelt bero på att tänderna har kommit fel väg när de vuxit fram. För det andra kan man ha olika bettproblem till följd av att överkäken och underkäken inte vuxit lika mycket eller på samma sätt. Problem av den typen är till exempel överbett och underbett, och innebär att den övre och den undre tandraden inte stämmer när man biter ihop.

Olika typer av tandställningar

En tandställning fungerar genom att långsamt flytta tänderna så att de med tiden hamnar i rätt position. Man måste låta det ta tid, oftast ett till två år, så att regleringen av tänderna sker på rätt sätt. Det finns tandställningar som man tar av till exempel när man ska äta, eller som man bara använder på natten. Sedan finns det fastsittande tandställningar som består av fästen som limmas fast på tänderna. Om man har ett bettfel som kräver en fastsittande tandställning är det i vissa fall möjligt att få den fäst på insidan av tänderna. Oftast måste tandställningen ändå fästas på utsidan av tänderna.

En del typer av bettfel kan vara så pass allvarliga att en vanlig tandreglering med hjälp av tandställning inte räcker till. Om till exempel käkarna växt mycket olika så att bettet inte alls är som det ska kan det bli aktuellt med en käkoperation.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *