Menu

Vad är karies?

Det som orsakar hål i tänderna heter karies. Det är flera bakterier, främst streptococcus mutans och laktobaciller, som medverkar till att ett hål kan uppstå. Ett av de vanligaste och bästa skydden mot karies är flour. På senare år har detta grundämne uppmärksammats en hel del, inte minst inom hälsokosten. Felaktig information om flour cirkulerar runt i bloggar och på sidor som främst rör alternativa behandlingsformer. Som vanlig lekman är det svårt att veta vad som är sant när sjukvården säger en sak och den alternativa vården en annan. Nu reagerar tandläkare och säger att flour är det bästa skyddet som finns mot karies.

Hur uppstår ett hål?

streptococcus_mutans_01Karies kan uppstå när bakterierna bildar syror i munnen som luckrar upp tandens emalj. Emaljen är det yttersta hårda lagret som har som uppgift att skydda tanden. Om inte syrornas angrepp stoppas i tid uppstår ett hål, du har fått karies. Att själv upptäcka karies är svårt, det är först när det gör ont som du märker angreppet. Ett hål kan också kännas som att det ilar i tanden, särskilt om du äter något kallt eller varmt. Mindre hål är lättare än stora att laga, därför är det viktigt att du regelbundet besöker tandläkare. Saliven kan faktiskt hjälpa till att både laga små hål och den skyddar också från att tanden angrips av karies. Om du lider av muntorrhet kan du köpa salivstimulerande medel på Apoteket. Där kan du också få råd om hur du ska sköta dina tänder samt bland annat få information om skabb och andra åkommor. Det grundläggande rådet från tandläkare och Apotek är att du ska borsta tänderna med flourtandkräm två gånger om dagen.

Är flour farligt?

Flour klassades så sent som för ett par år sedan som ett nervgift som är farligt i stora mängder. Den lilla mängd som du får i dig när du borstar tänderna utgör enligt dagens vetenskap ingen fara. Dagens nya rädsla för flour leder till karies i tänderna. Tandvården har därför behövt ta fram nya fakta om ämnet och tvingats bli bättre på kommunicera ut vad som gäller. Några av de artiklar som ligger till grund för oron handlar om kinesiska och amerikanska barn som har drabbats av hjärnskador på grund av en hög flourhalt i dricksvattet. Det är främst hos föräldrar till små barn och personer som vill leva ett sunt liv med ekologiska produkter som oron är störst. Professor Göran Koch vid Odontologiska institutionen i Jönköping menar att rädslan för flour inte är något nytt. Det är något som går i cykler och fanns även på 70-talet. Skillnaden mot då är att skepsisen sprider sig snabbare idag via internet. Han tror att oron kan minskas med rätt information.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *