Menu

Hälsosamma tänder påverkar självkänslan positivt

Att ha trasiga, missfärgade eller på något annat sätt problem med tänderna kan påverka måendet. Om du har skadade tänder eller tycker att du har så fula tänder att du inte vill öppna munnen bör du göra något åt det. Det går att ersätta fula och skadade tänder med tandkronor och tandfasader. En krona består av porslin och ersätter tandens tuggyta men även andre delar som syns. Du ska komma ihåg att du inte behöver ha skadade tänder för att vilja förändra ditt utseende. Om du har ett leende som du är stolt över kommer du må mycket bättre och få en bättre självkänsla.

Fina tänder kan ge många livet tillbaka

När människor har tuggproblem, talproblem, svårt att skratta och le eller saknar tänder är det lätt att bli dömd av samhället vilket i sin tur leder till att självkänslan sjunker. Det kan också vara så att tandproblemen gör det svårt att skapa nya kontakter. Leendet är en stor del av det första intrycket som du ger andra människor och om du inte ler eller vill dölja ditt leende kan du uppfattas som något du inte är. Det kan också vara så att du helt undviker kontakt med andra människor och isolerar dig vilket i längden kan göra att du blir sjuk i en psykisk sjukdom, många lider i det tysta. Många som får hjälp med sina tänder får helt plötsligt livet tillbaka. De får en helt annan utstrålning och lever upp. Självkänslan stärks och det i sin tur har positiva effekter.

Psykiska sjukdomar kan bidra till försämrad tandhälsa

En del sjukdomar kan påverka munhälsan, exempelvis kan människor med ätstörningar få dåliga tänder. Även ångestsjukdomar, missbruk och demenssjukdom är sjukdomar som kan ha en negativ inverkan på munhälsan. Varför tänderna påverkas kan vara på grund av läkemedel, ändrad dygnsrytm och svårigheter att upprätthålla personlig hygien.

Tips som förebygger dåliga tänder

Det finns några tips och råd som förebygger dålig munhälsa. Några är att använda en elektrisk tandborste, använda flourtandkräm och flourlösning, äta regelbundet och undvika småätande samt endast dricka vatten mellan måltiderna.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *